Založeno 1933

Klub absolventů Baťovy školy práce Zlín

Sdružujeme lidi, kteří sdílí a podporují stejné hodnoty jako Tomáš Baťa a jeho následníci.

více

Aktuality

O klubu

Baťova škola práce pro mladé muže byla otevřena v roce 1925, pro mladé ženy pak o čtyři roky později v roce 1929. Klub byl založen svými členy, absolventy Baťovy školy práce. Pro obě školy se běžně používala zkratka BŠP. Členy klubu byli tedy absolventi BŠP. Klub měl ve Zlíně svoji klubovnu v třetí etáži Společenského domu (dnešní hotel Zlín), kam měl každý člen, který se prokázal členskou legitimací nebo odznakem klubu, volný vstup. Náplní klubové činnosti bylo zejména organizování sportovní činnosti, debatních večerů, přednášek, výletů, slavností a zábav. Činnost klubu byla od roku 1937 rozčleněna do sborů. Sbory byly tematicky zaměřeny podle různých zájmů jednotlivých členů sboru a byly tvořeny přibližně 25 až 30 členy.

klubABŠ Partizánske

Čestní členové

Tomáš Baťa ml.
† 2008

Rostislav Marek

Zdeněk Pokluda

Ivan Baťka

Jaroslav Rybka
† 2018

Současná činnost klubu

Organizuje odborné přednášky, debatní večery, exkurze a společenské akce pro členy a veřejnost.

Seznamuje mladou generaci se způsobem výchovy dorostu v Baťově škole práce, pomáhá studentům realizovat projekty a vize.

Osvojuje si a propaguje společenskou a podnikatelskou filozofii Tomáše Bati a tuto filozofii rozšiřuje dostupnými prostředky.

Udržuje a rozvíjí společenské a přátelské styky uvnitř Klubu i na veřejnosti.

Spolupracuje s podnikatelskými subjekty, orgány státní správy a samosprávy, školami a institucemi v okruhu své působnosti a získává je pro své aktivity.

Udržuje přátelské vztahy se spřízněnými kluby v zahraničí.

Zpravodaj klubu ABS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

více

Stavebnice Památníku Tomáše Bati

Náplní klubové činnosti bylo zejména organizování sportovní činnosti, debatních večerů, přednášek, výletů, slavností a zábav. Činnost klubu byla od roku 1937 rozčleněna do sborů. Sbory byly tematicky zaměřeny podle různých zájmů jednotlivých členů sboru a byly tvořeny přibližně 25 až 30 členy.

více

Memorandum Česko - Slovenské Baťovy společnosti

Vědomi si odpovědnosti za další osud formování vztahů územních a zájmových samospráv, jejichž význam v kontextu veřejné politiky a veřejné moci vytváří základy obecně prospěšného rozvoje, rozhodli jsme se iniciovat vznik ideové platformy pod názvem Česko – Slovenská Baťova společnost, jejímž úkolem bude rozvíjet spolupráci územních a zájmových samospráv, institucí a občanů, respektování důležitost upevňování a rozšiřování odkazu životní a podnikatelské filozofie firmy Baťa, jakož i spolupráce dvou bratrských národů, Čechů a Slováků. Musíme si vážit odkaz našich předků, vážit si tradice naší křesťanské kultury a samozřejmě, vzájemných vztahů na bázi jazykové, kulturní a historické blízkosti.

Česko – Slovenská Baťova společnost je otevřená pro další signatáře ukotvených v hodnotovém prostředí otevřené, demokratické společnosti, obohacující principy pravdy, svobody, spravedlnosti, solidarity, sounáležitosti, lidskosti a vlastenectví.
Společnost má za cíl organizováním a podporou akcí, konferencí, seminářů a publikační činnosti napomáhat uchovávání a šíření odkazu a dobrého jména Tomáše a Jana Antonína Bati, jakož i spolupráce občanů dvou historicky blízkých republik.

V Partizánském 23. 10. 2015, Podepsáno ve Zlíně