Založeno 1933

Klub Absolventů Baťovy školy práce Zlín

Sdružujeme lidi, kteří sdílí a podporují stejné hodnoty jako Tomáš Baťa a jeho následníci.

Zpravodaj

rijen-21.jpg
říjen 2021
Archiv >

Čestní členové

Ivan Baťka

Podnikatel, majitel chemičky Fosfa

Zdeněk Pokluda

Historik, spisovatel

Miroslava Štýbrová

Historička

Jaroslav Rybka

Lékař - internista a diabetolog

Více >

Partneři

"Úkol, který mi byl dán, nebyl vybudovati podnik, nýbrž formovati lidi. Má námaha směřovala k tomu, zdokonaliti své spolupracovníky a co nejlépe obsloužiti své zákazníky, neboť na obojích spočívá celý závod." Tomáš Baťa

87 let

Klub ABŠ sdružuje lidi, kteří sdílí a podporují stejné hodnoty jako Tomáš Baťa a jeho následníci.

Nezáleží ani na věku, ani na politické příslušnosti. Jediným kritériem, je ctění morálního kodexu, tak jak ho ctil i Tomáš Baťa. Klub vznikl již před 87 lety. Od roku 1992 je otevřen pro každého příznivce těchto postojů a hodnot. Od roku 2013 vyvíjí nové aktivity a vize.

Více >

Memorandum
Česko - Slovenské
Baťovy společnosti

Vědomi si odpovědnosti za další osud formování vztahů územních a zájmových samospráv, jejichž význam v kontextu veřejné politiky a veřejné moci vytváří základy obecně prospěšného rozvoje, rozhodli jsme se iniciovat vznik ideové platformy pod názvem Česko - Slovenská Baťova společnost, jejímž úkolem bude rozvíjet spolupráci územních a zájmových samospráv, institucí a občanů, respektování důležitost upevňování a rozšiřování odkazu životní a podnikatelské filozofie firmy Baťa, jakož i spolupráce dvou bratrských národů, Čechů a Slováků.

Musíme si vážit odkaz našich předků, vážit si tradice naší křesťanské kultury a samozřejmě, vzájemných vztahů na bázi jazykové, kulturní a historické blízkosti. Česko - Slovenská Baťova společnost je otevřená pro další signatáře ukotvených v hodnotovém prostředí otevřené, demokratické společnosti, obohacující principy pravdy, svobody, spravedlnosti, solidarity, sounáležitosti, lidskosti a vlastenectví.

Společnost má za cíl organizováním a podporou akcí, konferencí, seminářů a publikační činnosti napomáhat uchovávání a šíření odkazu a dobrého jména Tomáše a Jana Antonína Bati, jakož i spolupráce občanů dvou historicky blízkých republik.

V Partizánském 23. 10. 2015

Podepsáno ve Zlíně

Ševci Zlínska dnes

Více >

Kave Footwear

Prabos

Vasky Boots

Paměť národa

Více >

Marie Vaculíková

* 1925

Vlasta Palisová

* 1921

Zdeněk Pacina

* 1923 † 2018

Josef Švéda

* 1935

Hana Totušková

* 1927

Lidí se nebojme, ale sebe.
Silní milují život.
Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.
Cena je diktátor.
Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví.
V rychlosti je síla.
Moje drahé - obecní svaté.
Náš zákazník – náš pán.
Skromná žena - líný muž.
Co chceš, můžeš.
Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě.
Lidem myšlení, strojům dřinu.
Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš.
Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.
Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.
Každý dělník kapitalistou!
Zkušenost – matka vedení.
^