01/11/2019

Konference Ševci žijí

Dne 31. 10. 2019 uspořádal Klub Absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně svou první konferenci na téma: Ševci žijí 2019 aneb Ševci Zlín 2019. Organizátoři konference si vytkli za cíl seznámit zainteresované osoby, novináře a širší veřejnost se skutečností, že Baťovy myšlenky a jeho realizace obuvnického impéria ve Zlíně nezanikly a že vývoj a výroba obuvi ve Zlíně pokračuje, i když v mnohem menším měřítku, než by bylo vhodné. Konferenci zahájil Alois Láznička, který přivítal hosty a seznámil je s programem. Poté předal slovo předsedovi Klubu ABŠ Aloisi Langerovi, který podrobně vysvětlil smysl a poslání konference. Vyjádřil naději, že podobná konference se ve Zlíně nekoná naposledy a že podpoří rozvoj obuvnického průmyslu. Na jeho slova navázal Ivo Mitáček, jednatel Regionálního vzdělávacího institutu Academic School, střední školy Zlín, která má ve své náplni učební obor Výrobce obuvi. Vzdělávací institut byl spolupořadatelem konference. Školní vzdělávací program je dále zaměřen na specializaci pro zakázkovou výrobu, nebo opravy obuvi a kožedělného zboží. Jednatel Institutu hned v úvodu svého vystoupení poukázal na to, že jejich škola se s ohledem na kratší dobu činnosti nesetkává s dostatečným zájmem mezi mladými uchazeči. Příjemným překvapením pro něj však je, zájem o rekvalifikační kurzy pro dospělé. Vyzval proto přítomné zástupce firem, které provozují obuvnickou činnost, aby byli nápomocni při propagaci tohoto studia a také při uplatňování jejich absolventů. Další část konference, kterou řídil Alois Láznička, probíhala ve formě diskuse, ve které vystoupili: Drahomíra Pavelková z Fakulty managementu a ekonomie UTB, v současnosti na stáži ve Vídni, její práce je zaměřena na podporu obuvnictví v regionu. Radovan Krampla – Arctos s.r.o. vyrábí pogumovaný textil, gumové směsi, pryžové podešve. Pavel Kubina – Moravia Plast spol. s r.o. výroba pracovní obuvi, pracovních pomůcek. Jiří Ondra – ARNO prodej obuvi. V nabídce má obuv i od tří zlínských výrobců. Vítězslav Zlámal – Komponenty a.s. Vyrábí podešve, podpatky, stélky, směsi pro obuvníky a další obory a řadu dalších výrobků. Mají asi 200 zaměstnanců, pracují na 3 směny. Eva Klabalová – KAVE, pracuje jako designérka, při výrobě obuvi zpracovává i recyklovaný materiál. Učí zájemce šít boty. S firmou spolupracuje i Lucie Trejtnarová. Jan Pop – (vystudoval design a modelářství na uherskohradišťské umělecké průmyslové škole, vyrábí zakázkovou obuv a různé módní doplňky. K výrobě obuvi má geny po předcích. Alois Šustek – FARE spol. s r.o. vyrábí dětskou obuv, která má označení kvality žirafou, ale i turistickou obuv. Vojtěch Ocelka, společnost Saltic s.r.o. vyrábí lezeckou a horolezeckou obuv, 80% jde k zákazníkům do zahraničí. Jan Žáček – SVIT Machinery s.r.o. strojírenská firma servisuje, opravuje a repasuje původní stroje na výrobu obuvi značky Svit, je pokračovatelem ve výrobě obuvnických strojů značky SVIT, vyráběných v minulosti v ZPS, ale vyvíjí i vlastní stroje a zařízení, která prodávají do Latinské Ameriky, nebo Mexika. Zabývá se i repasemi starších strojů, provádí servis u zákazníků. Václav Staněk, majitel firmy Vasky. Nejmladší 23 letý podnikatel, který má výrobu obuvi po otci v genech. Je úspěšný, své prodejny má v Ostravě, ve Zlíně, i v Praze. Přítomno bylo několik novinářů, na příznivou odezvu některých jsme se již dočetli v tisku. Podpora obuvnického řemesla musí být v zájmu všech. Jako Klub ABŠ jen chceme svým dílem přispívat.