Video - Baťova škola práce

Čtvrtek, 11.03.2021

Odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=I7DNpjLkIsM

Baťova škola práce bola jednou z najprestížnejších škôl svojej doby. Ani prísny režim neodrádzal tisíce uchádzačov, aby s firmou Baťa začali žiť moderný život. Ako táto škola fungovala? Viac zaujímavostí baťovskej éry nájdete tu: 
https://www.batovany.sk^