"Nejde-neexistuje!"

Středa, 06.01.2021

"Chceme vám v novém roce udělat radost, a tak pro vás máme překvapení! Všem nám už chybí kulturní akce, představení, výstavy a potkávání se. Na podzim jsme otevřeli výstavu „Nejde – neexistuje“ Barevný svět Baťa. Vzhledem ke všem opatřením ji však bylo možné vidět jen minimálně. Připravili jsme pro vás tedy web, kde si můžete výstavu prohlédnout, vyzkoušet si přechody mezi barevným a černobílým baťovským světem a přečíst si zajímavosti o fenoménu Baťa. Užijte si kousek z baťovského odkazu a inspirujete se."

Nadace Tomáše Bati

Odkaz na web
https://nejdeneexistuje.cz


^