Tvoříme Zlín - Bottwaldov

Pondělí, 30.11.2020

Na počátku byla bota.

Každý obuvník má svůj sen, jak se svou botou dobude svět. Tomáš Boťa byl jedním, jenž nehodil boty do žita a začal si v Bottwaldově plnit svůj sen o botách pro každého. I my máme sen o tom, jak se svou botou dobudeme Zlín.

 
Našim cílem je ze Zlína udělat takovou malou botanickou zahradu pomocí malých bronzových sošek bot rozesetých různě po celém městě podle místního/profesního zaměření (polobotka před divadlem, balerína před KUC, papuč u domova důchodců, sádrová dlaha v areálu nemocnice, botička před budovou městské policie atd.).

Odkaz na stránku s projektem Tvoříme Zlín
https://vote.d21.me/cs/info/tvorimezlin/proposals/5ecf7bd3eaa6961db32a1605-bottwaldov-aneb-obujme-zlin^