Nová kniha - Zlínské pokusné školy

Pondělí, 06.07.2020

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci z liberecké univerzity Tomáš Kasper a Dana Kasperová vydali publikaci o zlínském meziválečném školství. Tehdejší reformní pokusná výuka byla unikátní v mezinárodním měřítku.

Více/Zdroj: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/kniha-liberec-univerzita-bata-batovske-skoly-reforma-skolstvi-kasper-kasperova-skola-reforma.A200702_557063_zlin-zpravy_ras^