Školní obuvnická dílna

Čtvrtek, 30.01.2020

Budoucí ševci se ve Zlíně učí v nejmodernější dílně

 

Academic School, Střední škola, s.r.o., je v současné době jediná střední škola v naší zemi, která realizuje studijní obor výrobce obuvi a nabízí v něm komplexní vzdělávání v teoretické i praktické oblasti. V těchto dnech byla dokončena významná rekonstrukce školní dílny, a to včetně strojního vybavení, kdy celkové investice přesáhly 6 mil. Kč. Studenti a další uživatelé se tak mají možnost připravovat na technicky nejmodernějším vybavení ve střední Evropě.

 

Školní obuvnická dílna je vybavena nejen moderní technikou, ale také širokou paletou speciálních strojů z oboru. Celkem jsou k dispozici dvě desítky technicky specifických elektrických, hydraulických nebo vzduchových oborových strojů, které zahrnují celý proces výroby obuvi, včetně obuvi speciální. Novinkou je pak řezací plotr, který je plně programovatelný a rozšiřuje možnosti především v oblasti designu. Dílna uspokojuje potřeby školy nejen u mladých studentů, ale těší se široké popularitě a zájmu o odborné rekvalifikační kurzy nebo odborné semináře. Zájemce o vzdělávání má škola nejen od nás, ale také ze zahraničí. Rozvíjející se spolupráce s řadou firem dává budoucím absolventům tolik potřebnou jistotu zaměstnání, ale zároveň otevírá možnosti i k vlastnímu podnikání.

 

Naši absolventi získávají profesní vědomosti a dovednosti v univerzálně pojatém oboru. Školní vzdělávací program Výrobce obuvi je zaměřen nejen na specializaci pro zakázkovou výrobu, ale také opravy obuvi a kožedělného zboží. Po úspěšném ukončení studia se mohou stát ševcem, ševcovou, ale i mnohem více. Studenti se naučí nejen navrhnout a vyrobit kompletně celou obuv, ti šikovnější využívají zázemí školy a školní dílny k tvorbě vlastních autorských návrhů a realizací dalších produktů z různých materiálů. Batohy, tašky, opasky, kabelky, klíčenky, svršky, peněženky, obaly a drobné výrobky. Kreativitě se meze nekladou. Další dovednosti získávají naši studenti na praxích a stážích v partnerských firmách.

 

Ve Zlínském kraji sídlí a má výrobu významné množství firem podnikajících v obuvnickém oboru a již nyní je na trhu práce obrovská poptávka po nových absolventech. Ti se mohou ovšem stát i samostatnými podnikateli v zakázkové výrobě, nebo studovat dál. Po úspěšném vykonání Státní závěrečné zkoušky je možné pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání v naší škole. Po složení maturitní zkoušky mohou naši absolventi pokračovat ve studiu oboru, a to například na UTB Zlín – Design obuvi.

 

Hlavní vzdělávací koncepce školy je však v oblasti maturitního vzdělávání. Součástí výuky je spolupráce se sociálními partnery a část odborného výcviku žáků se v maturitních studiích realizuje v konkrétních podmínkách firem a institucí. Škola nabízí atraktivní obory z oblastí ekonomiky, podnikání, marketingu. Nově otevíráme od září velmi žádaný obor IT – Informační technologie.

 

V roce 2019 se naše škola stala signatářem Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu, která podporuje zachování našeho oboru výrobce obuvi. Zlínský kraj se zapojil do podpory tradičního řemesla a škola rovněž získává podporu v partnerstvích řady firem z regionu. Poděkování patří nejen Zlínskému kraji za podporu tradičního řemesla, ale také firmám, které se spolupodílely na technickém vybavení dílny.

 

PhDr. Mgr. Ivo Mitáček

jednatel  

 

Otevření nové dílny se zúčastnili i členové Absolventů Baťovy Školy práce.

 

http://academicschool.cz/slavnostni-otevreni-obuvnickych-dilen/^